baner

Kancelaria Radców Prawnych Aurum - I. Durczok, K. Wistuba S.C.

Jesteśmy przedsiębiorcami dlatego znamy Twoje potrzeby

Specjalizacja

Specjalizacja Kancelarii koncentruje się na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Nasi Klienci to spółki i przedsiębiorcy indywidualni. Praktyka w tym obszarze pozwala nam zrozumieć potrzeby firmy i dostosować do nich usługi świadczone przez prawników Kancelarii.

Doradztwo prawne, procesy sądowe, tworzenie umów i dokumentów prawnych oraz windykacja - to czynności, które wykonujemy dla naszych Klientów.

Obszary praktyki

Kancelaria rozwija praktykę świadcząc usługi na rzecz takich podmiotów jak:

- przedsiębiorstwa budowlane
- firmy świadczące usługi wykończeniowe
- składy handlowe, hurtownie (budowlane i inne) – w szczególności w zakresie windykacji należności
- zakłady produkcyjne
- przedsiębiorstwa usługowe

Indywidualne podejście

Świadczymy usługi również na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pomagamy rozwiązywać problemy prawne związane z codziennym życiem naszego Klienta.

Praktyka Kancelarii obejmuje w tym zakresie przede wszystkim sprawy:

- cywilne konsumenckie
- administracyjne
- rodzinne
- spadkowe

O kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z radców prawnych, prawników, (w tym aplikantów radcowskich) oraz personelu pomocniczego. Kancelaria powstała jako podmiot, którego celem było i jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, dlatego pod tym kątem rozwijane są obszary naszej specjalizacji.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz dużych, dynamicznie rozwijających się podmiotów, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, działających na rynku lokalnym.

Organizacja pracy Kancelarii zapewnia naszym Klientom korzyść posiadania prawnika – opiekuna, który zna sprawy swojego Klienta i potrafi dostosować świadczone usługi do jego potrzeb.

Aurum

Oferta

Informacje

 • Cena netto - miesięcznie:
 • Liczba godzin porad prawnych:
 • Czas trwania umowy:
 • Koszt godziny pozapakietowej netto:
 • Okres wypowiedzenia umowy:
 • Termin płatności za pakiet:

Biznes Standard

 • 369 zł
 • 5
 • nieokreślony
 • 125 zł
 • 1 miesiąc
 • z góry do 7 dnia miesiąca

Biznes Standard +

 • 679 zł
 • 10
 • nieokreślony
 • 125 zł
 • 1 miesiąc
 • z góry do 7 dnia miesiąca

Biznes Premium

 • 1479 zł
 • 30
 • nieokreślony
 • 100 zł
 • 1 miesiąc
 • z góry do 7 dnia miesiąca

Biznes Premium +

 • 3690 zł
 • bez limitu
 • nieokreślony
 • 100 zł
 • 1 miesiąc
 • z góry do 7 dnia miesiąca

Poza wykonywaniem stałej obsługi prawnej, Kancelaria świadczy usługi w oparciu o jednorazowe zlecenia, również na rzecz osób fizycznych (tzw. "sprawy prywatne") na podstawie indywidualnej wyceny dokonanej przed przyjęciem zlecenia.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Pobierz pełną ofertę

Usługi

Porady prawne

Stworzenie i zawarcie umowy, zatrudnienie pracownika lub rozwiązanie z nim umowy to codzienność
każdego przedsiębiorcy. Porady prawne naszych prawników umożliwiają omówienie bieżących
problemów firmy, dokonanie analizy lub stworzenie umów lub innych dokumentów. Dzięki poradom
prawnym przedsiębiorca uzyskuje odpowiedź na nurtujące go problemy.

Reprezentacja

Prowadzenie firmy często wiąże się z koniecznością udziału w procesie sądowym. Przedsiębiorca
staje wówczas przed dylematem: Kto poprowadzi mój proces ? Jak znaleźć odpowiednich ludzi ?
Komu mogę zaufać ? Kancelaria pomoże rozwiązać te problemy. Zapewnimy, że Państwa interesów
bronił będzie profesjonalista.

Windykacja

Opóźnienia w płatnościach to prawdziwa zmora dzisiejszego biznesu. Zdarza się, że sami nie mogą
Państwo spłacić wierzycieli, gdyż dłużnik zwleka z zapłatą należnych Państwu pieniędzy? Kancelaria
udzieli wszelkiej pomocy, aby mogli Państwo zapomnieć o takich problemach.  Analiza wypłacalności,
monitoring płatności, pieczęć windykacyjna to tylko niektóre metody ochrony Państwa należności.
W razie potrzeby uruchomimy machinę pełnej windykacji, która kompleksowo oddziałuje na dłużnika.
Dołożymy wszelkich starań, by odzyskać Państwa pieniądze !

Szkolenia

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności poprzez cykl profesjonalnych
szkoleń dedykowanych dla pracowników Firm korzystających z Pakietów Kancelarii. Dzięki kulturze
dzielenia się wiedzą, każdy przedsiębiorca współpracujący z Kancelarią jest w stanie podnieść poziom
wiedzy prawnej w swojej firmie i samodzielnie rozwiązać wiele praktycznych problemów, związanych
z prowadzeniem biznesu.

Zespół

Nie dodano żadnego pracownika

FAQ: WINDYKACJA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Windykacja - na czym polega ?

Windykacja to działania, które zmierzają do odzyskania należności przysługującej naszemu Klientowi od jego dłużnika. Można wyróżnić kilka rodzajów windykacji, zależnie od momentu, w którym podejmujemy się wykonania zlecenia.

Czym jest windykacja polubowna ?

Prawnicy Kancelarii podejmują kontakt z dłużnikiem - telefoniczny, korespondencyjny lub osobisty – w celu ustalenia, czy należność zostanie spłacona dobrowolnie. Ten etap windykacji powinien zakończyć się ugodą, w której strony ustalają warunki spłaty zadłużenia. Do działań podejmowanych przez prawnika należy prowadzenie negocjacji warunków spłaty zadłużenia oraz przygotowanie tekstu ugody. Prawnicy Kancelarii Aurum posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu windykacji polubownej na obszarze całego Śląska, w szczególności zaś na terenie miast: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski i Racibórz.

Czym jest windykacja sądowa ?

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy sprawy, prosimy Klienta o dostarczenie dokumentów i innych potrzebnych informacji. Pozwala to przewidzieć przebieg procesu oraz szacunkowo określić czas jego trwania. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawę w sposób kompleksowy. Na etapie sądowym pojawiają się również propozycje polubownego zakończenia sporu – dłużnicy często są motywowani wysokimi kosztami procesu, jakimi zostaną obciążeni po zakończeniu sprawy. Niejednokrotnie bardziej opłacalne dla dłużnika jest zawrzeć ugodę lub dobrowolnie spłacić zadłużenie, niż prowadzić długi i uciążliwy proces sądowy, którego wynik jest oczywisty i doprowadzi finalnie do obciążenia dłużnika znacznymi kosztami.

Czym jest windykacja egzekucyjna ?

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, jeżeli dłużnik nie dokonuje spłaty dobrowolnie, sprawa kierowana jest do komornika sądowego celem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W toku tego postępowania komornik poszukuje majątku dłużnika, dokonuje jego zajęcia i w razie potrzeby – sprzedaży. Postępowanie egzekucyjne toczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami, których nieznajomość po stronie wierzyciela jest często przyczyną niepowodzenia egzekucji. Prawnicy Kancelarii czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania oraz dbają, aby wykorzystane zostały wszystkie możliwe i uzasadnione sposoby egzekucji.

Jaki rodzaj windykacji będzie właściwy w przypadku moich dłużników ?

W każdej sprawie indywidualnie oceniamy jaki rodzaj windykacji powinien zaleźć zastosowanie, tak aby wierzyciel uzyskał zapłatę zaległej kwoty. Niejednokrotnie podejmujemy działania niestandardowe celem ustalenia majątku dłużnika i prowadzenia z niego egzekucji. W sprawach windykacyjnych nie istnieje jeden, wypracowany szablon działania, który zapewnia 100 % sukcesu. Konieczna jest kreatywność poparta doświadczeniem, aby podejmowane działania wywierały optymalne skutki.

Kiedy mogę rozpocząć windykację ?

Możesz rozpocząć windykację jak tylko upłynie termin zapłaty Twojej należności. Poza typowymi działaniami windykacyjnymi, wykonujemy na rzecz Klientów usługę określaną jako „monitoring płatności”, co oznacza, że prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują stan zaległości dłużnika, co do którego Klient nie zamierza póki co wszczynać klasycznej windykacji sądowej lub egzekucyjnej.

Jak zabezpieczyć się przed problemami ze ściągalnością zadłużenia moich kontrahentów ?

Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami. Można jednak podejmować działania, które pozwolą je zminimalizować oraz uprościć i przyspieszyć ewentualne postępowanie windykacyjne. W pierwszej kolejności należy zadbać o prawidłową dokumentację, związaną ze świadczonymi przez firmę usługami. Dotyczy to zwłaszcza zawarcia pisemnej umowy i uzyskania pisemnego potwierdzenia wykonania usługi. Uzgodnienia dokonywane z kontrahentem należy w miarę możliwości utrwalać na piśmie lub w formie korespondencji e-mail. Wszystko to ogranicza możliwość powoływania się przez dłużnika na pozorne zarzuty, które mogą znacznie przedłużyć postępowanie. Ponadto wierzytelności można zabezpieczać – narzędzi w tym celu jest kilka, od skomplikowanych, takich jak hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie, aż po proste formy, takie jak weksle i poręczenia osób fizycznych. Każdy z tych środków zwiększa szansę na bezproblemowe odzyskanie należności. Prawnicy Kancelarii zapewniają doradztwo niezbędne do uzyskania wymienionych zabezpieczeń.

Jakie formalności są niezbędne, aby rozpocząć windykację ?

Konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu. Może to nastąpić w biurze Kancelarii w Rybniku lub też poprzez wysyłkę podpisanego dokumentu za pośrednictwem poczty. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę sądową i skarbowa od pełnomocnictwa oraz dostarczyć dokumenty. Dalsze czynności wykonuje już pełnomocnik. Kancelaria Aurum zapewnia Klientowi reprezentację w toku całego postępowania windykacyjnego.

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji ?

Powinniśmy otrzymać od Klienta informację o wszystkich dokumentach i okolicznościach dotyczących sprawy. Prowadzący sprawę prawnik decyduje które z dostępnych dokumentów będą konieczne celem przeprowadzenia windykacji. Najczęściej będzie to umowa/zamówienie, faktury VAT lub rachunki, które dokumentują należność i ewentualna korespondencja stron.

Jakie są koszty windykacji ?

W pierwszej kolejności są to koszty związane z samym faktem wszczęcia windykacji. Są to koszty należne organom państwowym i innych podmiotom, niezależne od Kancelarii (opłata sądowa, opłata skarbowa). Ponadto Klient ponosi koszty przejazdów na miejsce wykonania czynności windykacyjnych lub do siedziby organów, przed którymi toczy się postępowanie. Nie dotyczy to lokalizacji na terenie miasta Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdrój i Wodzisławia Śląskiego. Wynagrodzenie Kancelarii najczęściej zawarte jest w stałej opłacie ryczałtowej, przewidzianej w zawartej z Klientem umowie.

Jakie są szanse odzyskania pieniędzy od dłużnika ?

Szanse odzyskania należności zależne są od sytuacji majątkowej dłużnika oraz momentu, w którym windykacja jest prowadzona. W każdej konkretnej sprawie, prawnik prowadzący informuje Klienta o wiadomej mu sytuacji dłużnika oraz o okolicznościach, które mogą utrudnić windykację.

Jaka jest różnica pomiędzy firmą windykacyjną a kancelarią prawną ?

Firmy windykacyjne posiadają najczęściej wąski zakres działania, nakierowany wyłącznie na ściąganie należności. W przypadku kancelarii prawnej, zakres świadczonych usług jest znacznie szerszy. Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy w toku windykacji sądowej pojawia się skomplikowane zagadnienie prawne, od którego nieraz zależy wynik procesu. Przy okazji prowadzonych na rzecz Klienta spraw, prawnicy Kancelarii udzielają Klientowi rekomendacji co do działań, jakie można podjąć celem uniknięcia podobnego problemu w przyszłości. Wskazujmy również ewentualne wady w dokumentacji, które mogą utrudniać szybkie i skuteczne odzyskiwanie długów.

Czy mogę samodzielnie prowadzić windykację należności ?

Tak, każdy wierzyciel może samodzielnie prowadzić windykację. Musi mieć jednak świadomość, że nawet najprostsze sytuacje wymagają wiedzy prawnej. Niejednokrotnie w toku prostego procesu windykacyjnego zachodzi ryzyko popełnienia błędu, który w skrajnych przypadkach może spowodować przegranie procesu, mimo iż obiektywnie należność wierzycielowi przysługiwała. W razie korzystania z usług Kancelarii, to prawnik dba o zachowanie wszystkich niezbędnych formalności i ponosi odpowiedzialność za ewentualne zaniechania.

FAQ: PORADY PRAWNE – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Porady prawne – na czym polegają ?

Porady prawne to ogólne określenie dla szeregu usług świadczonych przez prawników Kancelarii. Przede wszystkim obejmuje ono doradztwo prawne, a więc udzielanie ustnych albo pisemnych informacji/opinii prawnych na temat konkretnego zagadnienia. Porady prawne to również sporządzanie rożnego rodzaju dokumentów dla Klienta, lub też sporządzanie opinii na temat przekazanych przez Klienta dokumentów. Duży procent działalności Kancelarii obejmuje sporządzanie lub analizę umów, przygotowywanie projektów korespondencji do kontrahentów Klienta lub też bezpośrednie prowadzenie takiej korespondencji w imieniu Klienta. Prawnicy Kancelarii biorą również udział w spotkaniach z kontrahentami Klientów, negocjacjach oraz niektórych czynnościach wykonywanych przez Klienta w ramach jego działalności, przy których może być wskazany udział prawnika.

W jaki sposób mogę zasięgnąć porady prawnej ?

Porada prawna może przybrać różne formy.

Jakie są koszty porad prawnych ?

Czas pracy niezbędny do udzielenia porady prawnej jest wliczany w limit usług prawnych, jaki przysługuje Klientowi w ramach danego Pakietu. Po przedstawieniu pytania prawnego i przeprowadzeniu jego analizy, prawnik podaje do wiadomości Klienta jaki jest nakład pracy niezbędny do udzielenia porady. Różni się on w zależności od charakteru zagadnienia prawnego, podlegającego analizie. Proste porady prawne udzielane są „od ręki” w trakcie bezpośredniej rozmowy. Nieraz jednak sprawa wymaga głębokiej analizy, przeglądu orzecznictwa sądowego lub zapoznania ze znaczną ilością dokumentów – wówczas nakład pracy prawników Kancelarii ulega zwiększeniu. Jeżeli jednak czas pracy nad danym zagadnieniem przekracza wymiar limitu przysługującego Klientowi, jest on o tym informowany przez prawnika celem wyrażenia zgody na świadczenie usług w ramach stawki pozapakietowej.

FAQ: REPREZENTACJA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na czym polega usługa reprezentacji ?

Reprezentacja to usługa, w której Kancelaria zastępuje Klienta przed sądem lub organem, przed którym toczy się określone przez przepisy prawa postępowanie. Klient udziela pełnomocnictwa prawnikowi Kancelarii, który następnie czuwa, aby interesy Klienta były chronione w najpełniejszym wymiarze.

Przed jakimi sądami/organami występują prawnicy Kancelarii ?

Prawnicy Kancelarii Aurum reprezentują zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności, jak również przedsiębiorców przed wieloma instytucjami. Przede wszystkim są to jednak sądy powszechne oraz organy prowadzące postępowania administracyjne (np. organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze itp.).

Na jakim obszarze wykonywane są usługi w ramach reprezentacji.

Prawnicy Kancelarii prowadzą procesy sądowe terenie całej Polski. Największy odsetek postępowań sądowych ma naturalnie miejsce na obszarze Śląska, zwłaszcza takich miast jak Rybnik, Gliwice czy Katowice. Prowadzimy również spory przed sądami w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz w Gdańsku. Odległość nie odgrywa w zakresie usług reprezentacji żadnego znaczenia.

Jakie są koszty reprezentacji ?

Nakład pracy niezbędny do wykonania zastępstwa przez prawników Kancelarii wliczany jest w limit usług prawnych, przewidziany w danym Pakiecie (ryczałcie). Dodatkowe koszty, które ponosi Klient obejmują koszty niezależne od Kancelarii, takie jak opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za udostępnienie dokumentów itp. Klient ponosi również koszty dojazdów do siedziby sądów/organów przed którymi toczy się dane postępowanie. Podobnie jak w przypadku usług windykacyjnych, Klient nie ponosi kosztów dojazdu na teren takich miast jak Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski.

FAQ: SZKOLENIA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na czym polegają szkolenia prowadzone przez Kancelarię ?

Często zdarza się, że przedsiębiorcy przy wykonywaniu swojej działalności korzystają z pomocy wykwalifikowanych pracowników lub podwykonawców. Na ogół jednak osoby te – pomimo, iż są fachowcami w swojej dziedzinie – nie posiadają wiedzy prawnej, która mogłaby ochronić interesy przedsiębiorcy w konfliktowych sytuacjach, które wiążą się z prowadzoną działalnością. Takie czynności jak przyjęcie i odpowiedź na reklamację czy też sporządzenie protokołu odbioru dzieła wymagają pewnej wiedzy prawnej. Kancelaria Aurum wychodzi naprzeciw potrzebom Klienta w tym zakresie, oferując możliwość organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń tematycznych, zarówno dla pracowników firmy, jak i kadry zarządzającej.

Jakie są tematy szkoleń prowadzonych przez Kancelarię ?

Tematy szkoleń są najczęściej opracowywane we współpracy z Klientem. W pierwszej kolejności analizie poddawany jest profil działalności firmy. Następnie typujemy obszary ryzyka, jakie wiążą się z daną działalnością. Na końcu zaś formułujemy konkretne zagadnienia prawne, których przybliżenie rekomendujemy Klientowi, celem zminimalizowania ryzyka związanego z branżą, w której firma prowadzi działalność gospodarczą.

Ponadto prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia w tematach wskazanych przez Klienta, z uwzględnieniem jego indywidualnych życzeń.

Przykładowe tematy szkoleń: Windykacja należności, sposoby zabezpieczenia płatności, zasady rozwiązywania umów zawartych z kontrahentami, zasady rozwiązywania umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Jakie są koszty szkolenia ?

Koszt szkolenia określany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę jego tematykę, życzenia Klienta oraz ogólny nakład pracy, wymagany celem jego przygotowania. W pierwszej kolejności koszty te rozliczane są w ramach posiadanego przez Klienta Pakietu usług Kancelarii.